• Ročníky
  • 2013 - Útěk z podzemí aneb...

Rok 2013 - Útěk z podzemí aneb Kape ti na karbid?

Základní informace

Termín: 29. 6. - 13. 7. 2013 (I. turnus)
Počet dětí: 51
Téma celotáborové hry: Útěk z podzemí aneb Kape ti na karbid?

Reportážní video

Fotogalerie

{oziogallery 315}