• Ročníky
  • 2014 - Dvanáct úkolů pro Asterixe a Obelixe

Rok 2014 - Dvanáct úkolů pro Asterixe a Obelixe

Základní informace

Termín: 12. - 26. 7. 2014 (II. turnus)
Počet dětí: 50
Téma celotáborové hry: Dvanáct úkolů pro Asterixe a Obelixe

Reportážní video

Pokřiky

Písnička na přání

Fotogalerie

Cart

Rok 2014 - Dvanáct úkolů pro Asterixe a Obelixe