Rok 2014 - Dvanáct úkolů pro Asterixe a Obelixe

Po dlouhá léta se Caesarova vojska snaží dobýt Galskou vesnici, ale marně. Caesarovi vojáci začínají mít obavy, že bojují s Bohy a ty nejde porazit. Aby Caesar dokázal svou moc, rozhodne se s Galy uzavřít dohodu. Pokud zvládnou vykonat dvanáct úkolů, které jim uloží, stanou se svrchovanými vládci Říma. Pokud se jim jediný nepodaří, podrobí se celá vesnice Caesarovi. Asterix a Obelix se tak vydávají rozhodnout o osudu svých přátel.

Základní informace

Termín: 12. - 26. 7. 2014 (II. turnus)
Počet dětí: 50
Téma celotáborové hry: Dvanáct úkolů pro Asterixe a Obelixe

Reportážní video

Pokřiky

Písnička na přání

Fotogalerie

Cart

Rok 2014 - Dvanáct úkolů pro Asterixe a Obelixe