Táborový řád

Obecný táborový řád společný pro všechny tábory pořádané DDM Slaný je k dispozici na stránkách DDM Slaný. Prosíme, aby se s ním rodiče před táborem seznámili a aby s ním v přiměřené formě seznámili i děti. My jim potřebná pravidla samozřejmě též vysvětlíme.

Nad rámec obecného táborového řádu na našem táboře platí, že každý účastník tábora:

  • si tyká se všemi vedoucími,
  • nepoužívá mobilní telefon, tablet či jiné obdobné zařízení po celou dobu tábora,
  • nekonzumuje energetické nápoje,
  • pokud se se souhlasem vedoucího vzdálí z prostoru tábora, po návratu se témuž vedoucímu opět ohlásí,
  • nepoužívá žádné spreje (repelent, deodorant apod.) uvnitř stanu, ale vždy nejméně tři kroky od stanu, přičemž sprej před aplikací namíří směrem pryč od stanu, jinak hrozí poškození celty,
  • svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté a v pořádku vedoucímu,
  • dodržuje polední a noční klid. V době poledního i nočního klidu se chová tiše, neruší ostatní. V době nočního klidu musí být ve svém stanu a posteli, převlečen do nočního oděvu,
  • nastupuje k jídlu vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. Vezme si jen tolik jídla, kolik sní, zbytky jídla a odpadky dává na určené místo,
  • nesbírá a nekonzumuje lesní plody,
  • při koupání se nepotápí a na zvednutí ruky vyleze z vody.